Thông tin đăng ký thẻ

Mua 1 thẻ Căn Cước Thú Cưng bạn sẽ ủng hộ vào quỹ từ thiện +5.000đ

cardBox2
Giao hàng
5 - 7 ngày
cardBox2
Khi đăng ký lại thẻ lần 2
Giảm 50%
cardBox2
Quỹ ủng hộ các trạm cứu hộ chó mèo
Ủng hộ + 5.000đ
1
Thông tin CHUNG
Giới tính

*

Loài

*

Bộ tộc

*

Nguồn gốc

*

Quê Quán

*

2
Nơi cư trú
Tỉnh / Thành Phố

*

Quận / Huyện

*

Phường / Xã

*

3
Ảnh căn cước
canCuocThuCungChọn ảnh Boss
Số lượng:
canCuocThuCung
1
canCuocThuCung
canCuocThuCung
Xem Mặt Trước
Xem Mặt Sau
canCuocThuCung
Họ tên
Ngày sinh:
Giới tính:
canCuocThuCung
Bộ tộc:
Nguồn gốc:
Quê quán:
Nơi cư trú:
undefined
warning
Vui lòng cung cấp đủ thông tin để Admin có đủ dữ liệu xác nhận in thẻ.
Chi tiết
Đơn giá
150.000đ
Số lượng
1
Tổng tạm tính
150.000đ
canCuocThuCung
1
canCuocThuCung
cardBox2
Giao hàng
5 - 7 ngày
cardBox2
Khi đăng ký lại thẻ lần 2
Giảm 50%
cardBox2
Quỹ ủng hộ các trạm cứu hộ chó mèo
Ủng hộ + 5.000đ