Thông tin đăng ký thẻ

Mua 1 thẻ Căn Cước Thú Cưng bạn sẽ ủng hộ vào quỹ từ thiện +5.000đ

cardBox2
Giao hàng
5 - 7 ngày
cardBox2
Khi đăng ký lại thẻ lần 2
Giảm 50%
cardBox2
Quỹ ủng hộ các trạm cứu hộ chó mèo
Ủng hộ + 5.000đ
1
Thông tin CHUNG
Giới tính

*

Loài

*

Bộ tộc

*

Nguồn gốc

*

Quê Quán

*

2
Nơi cư trú
Tỉnh / Thành Phố

*

Quận / Huyện

*

Phường / Xã

*

3
Ảnh căn cước
canCuocThuCungChọn ảnh Boss
4
CHỌN MẪU THẺ
Số lượng:
canCuocThuCung
1
canCuocThuCung
canCuocThuCung
Xem Mặt Trước
Xem Mặt Sau
canCuocThuCung
Họ tên:
Ngày sinh:
Giới tính:
canCuocThuCung
Bộ tộc:
Nguồn gốc:
Quê quán:
Nơi cư trú:
undefined
warning
Vui lòng cung cấp đủ thông tin để Admin có đủ dữ liệu xác nhận in thẻ.
Chi tiết
Đơn giá
150.000đ
Phí chọn mẫu thẻ
0.000đ
Số lượng
1
Tổng tạm tính
150.000đ
canCuocThuCung
1
canCuocThuCung
Giao hàng
5 - 7 ngày
canCuocThuCung
Khi đăng ký lại thẻ lần 2
Giảm 50%
canCuocThuCung
Quỹ ủng hộ các trạm cứu hộ chó mèo
Ủng hộ + 5.000đ